Poděkování.

18.08.2013 09:12

Velký Dík za finanční podporu již čtvrtým rokem firmě ALNEC s.r.o.jmenovitě majiteli

Pavel Černý.Dále firmě svářecí technika Bruno Schinkmann a znovu nadaci Život umělce.

Díky této pomoci se náš projekt Bluegrass na Mlejně stále zlepšuje a můžeme se těšit

na příští rok. Velký Dík.